Pakalpojuma veids
Cena (EUR)

Ārsta konsultācija klātienē
(Pieejamas tajos laikos, kad dr. Artūrs Vāvere atrodas Latvijā)

50,00
Konsultācija internetā (online konsultācijas)
35,00
Atkārtotas receptes izsniegšana
3,00

izcenojumi spēkā no 01.04.2017.

Pieteikties uz Konsultāciju!

Konsultācijas internetā sniedz Jums iespēju saņemt konsultāciju neatkarīgi no Jūsu atrašanās vietas, ekonomē Jūsu laiku, nodrošina Jums konfidencialitāti, sniedz iespēju konsultēties Jums ierastos apstākļos!

Izmantojot konsultācijas internetā Jūs saņemsiet pilnvērtīgu izmeklēšanu un ārstēšanu!

Vairāk, par Konsultācijām internetā variet izlasīt: "Konsultācijas internetā"

Uz Augšu