Sekss un evolūcijaŠoreiz runāsim par seksu mazliet no cita aspekta – par seksuālajām attiecībām, seksuālo uzvedību no evolūcijas psiholoģijas viedokļa. Šis jautājums ir aktuāls runājot gan par seksuāli transmisīvo slimību, tai skaitā HIV/AIDS izplatības ierobežošanu, gan sabiedrības nostāju pret seksu, gan dzimumu līdztiesības jautājumiem.

Dzīvo organismu vairošanās dzimumceļā - sekss ir radies vairāk kā pirms 3 miljardiem gadu. Vairāk kā 99% dzīvo radību vairojas seksuālo kontaktu ceļā. Dzimumvairošanās rezultātā notiek dažādu genotipu sajaukšanās, kas ļāvis šīm sugām attīstīties un mainīties, pielāgojoties apkārtējiem dzīves apstākļiem.

Cilvēka evolūcija notikusi 100 - 200 tūkstoš paaudžu robežās. Tas ir ilgs periods, kura laikā cilvēks ir ievērojami mainījies. Aplūkojot vīrieti un sievieti globālā mērogā, atklājas universālas atšķirības, kuras katrā no mums ir “ieprogrammētas”, kuras ļāvušas izdzīvot mūsu senčiem un radīt nākamās paaudzes.

Šīs atšķirības pilnībā attiecināmas arī uz mūsdienu cilvēku seksuālo uzvedību un attiecībām. Atšķirībām starp vīrieti un sievieti, to lomu un nozīmi cilvēka evolūcijā, cilvēces turpināšanā.

Vīrietis bioloģiski ir orientēts uz kvantitāti – pēc iespējas vairāk izplatīt savu genotipu. Savukārt sieviete orientēta uz kvalitāti – iegūt pietiekoši labu genotipu pēcnācēja radīšanai un tā radīšanu. Šī ir būtiskākā atšķirība, kas nosaka vīrieša un sievietes atšķirīgo seksuālo uzvedību.

No tā izriet, ka vīrietis vairāk būs tendēts uz gadījuma rakstura seksuālajiem kontaktiem un jutīsies ierobežots monogāmijas krātiņā. Tāpēc nav dīvaini, ka vīrietim būs vairāk seksuālo kontaktu un brieduma gados, daļa zaudēs mieru un pametīs laulības ostu, lai dodoties pie gados jaunākām, jo sievas auglība būs uz izsīkuma robežas.

Savukārt sieviete ir daudz izvēlīgākas. Domājot par “kvantitāti” sieviete izvērtē katru iespējamo vīrieti – genotipa donoru. Izveidojot apzinātus vai neapzinātus kritērijus un prasības. Rezultātā, lai iegūtu šo sievieti vīrietim nākas konkurēt ar citiem, kas evolūcijas gaitā ir “ieprogrammējies” kā sāncensība ar citiem vīriešiem.

Šo atšķirību apstiprina arī 80-jos gados veikta aptauju, kur 37 valstīs kopumā tika aptaujāti vairāk kā 10 000 cilvēku (Deivids Bass “Vēlmju Evolūcija”). Tajā tika atklāti kritēriji pēc kuriem tiek izvēlēti seksuālie partneri.

Vīrietis sievietē galvenokārt saskata seksa objektu, galveno uzmanību pievēršot izskatam. Sievietes skaistuma etalons vienmēr ir cieši saistīts ar sievietes bioloģisko vecumu, bet šis kritērijs ir - cik ilgi sieviete būs “auglīga”. Sievietes vīrietī savukārt saskata objektu savas labklājības nodrošināšanai. Sievietes pievērš galveno uzmanību vīrieša prāta spējām, sociālajam stāvoklim, pašmīlībai un naudai. Meklējot īslaicīgus kontaktus, sieviete izvēlēsies bagātu un devīgu kungu, kas “gatavs momentālai līdzekļu ieguldīšanai”. Bet izvēloties partneri kopdzīvei, galvenie kritēriji būs vīrieša ambiciozitāte un māka nopelnīt naudu.

Dzīve maz ar ko atšķiras no pasakām, kur Pelnrušķīte atrod sapņu Princi, bet Sniegbaltīte – septiņus rūķīšus bez materiālajām un dzīvojamās platības problēmām.

Un šeit derētu apstāties un nedaudz padomāt par tiem pārmetumiem, ko sieviete velta vīrietim. No evolūcijas teorijas viedokļa, sieviete pati neizvēlas to “slikto” un ļauno “vīrieti”. Varbūt tas ir labākais, ko viņa ir varējusi “dabūt”? Varbūt tā ir daļa no dabiskās atlases?

Evolūcijas teorija nosaka mūsu seksuālo uzvedības galvenās vadlīnijas, bet liela loma ir mūsu pašu iegūtajai pieredzei bērnībā, kā arī reliģijas, sabiedrības un kultūras ietekmei. Māka saglabāt attiecības, noteikt būtiskākos kritērijus partnera izvēlē ir dzīves pieredze, kas tiek iegūta gan bērnībā, vērojot savus vecākus, gan arī dzīves laikā.

Noteikti, ka būs cilvēku grupa, kas centīsies apstrīdēt šo universālo atšķirību, kas pastāv starp vīrieti un sievieti. Domāju, ka pārsvarā tie būs cilvēki ar feministiskām interesēm, cenšoties šīs atšķirības pamatot ar sabiedrības radītiem stereotipiem. Bet, lai šie cilvēki strīdas ar miljardu gadus ilgo evolūcijas procesu. Diez vai kādam izdosies izmainīt vīrieša vajadzību pēc kvantitātes un sieviešu pēc kvalitātes, bet būtiskākais – vai tas ir vajadzīgs?

Uz Augšu